Img Hero Vacatures 01
Img Hero Vacatures 02
Img Hero Vacatures 03

ADJUNCT-DIRECTEUR

Solliciteren Je kan nog reageren tot 14-06-2024
Omschrijving vacature

ADJUNCT-DIRECTEUR - 0,9 - 1 FTE - Regulier tijdelijk

Vakgebied: Leidinggevende functies
Locatie: Munnikenheide College - Etten-Leur
Omvang: 0,9 - 1 FTE
Dienstverband: Regulier tijdelijk
Startdatum: 01-10-2024

Functieprofiel

De functie

-  Functieniveau/salariëring:          Schaal 13 cao OMO

-  Omvang:                                     0,9-1,0 fte

-  Aanstelling                                  jaarcontract met uitzicht op vast

-  Ingangsdatum:                            bij voorkeur 1 oktober 2024 of eerder indien mogelijk

Context

 • Op het Munnikenheide College wordt gewerkt aan de verder professionalisering van de leer- en verbetercultuur waarbij docenten en leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de (eigen) ontwikkeling alsook de ontwikkeling van de school.

De opdracht

 • Samen met de algemeen directeur leiding geven aan de gehele school vanuit een gezamenlijke visie. Richting geven en koershouden zijn hierbij van belang
 • Het verder afstemmen van de pedagogische relatie en het didactisch handelen in het kader van hoge verwachtingen, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en het behalen van resultaten.
 • Integrale verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, ondersteuningsstructuur en de aansturing van de ondersteuning voor de leerlingen.
 • Samen met het managementteam bouwen aan een verdere professionalisering. Je bent sparringpartner voor de teamleiders.

Persoonlijkheidsprofiel
De adjunct-directeur

 • Kan coachend en inspirerend leidinggeven aan een lerend team waarbij de medewerkers zelf aan zet zijn. Je biedt kansen en ruimte aan medewerkers om eigenaarschap te nemen en te ontwikkelen vanuit heldere en richtinggevende kaders. Indien nodig ben je daarbij directief.
 • Geeft samen met de managers onderwijs uitwerking aan de transformatie en transitie van het onderwijs en het leiderschap binnen het Munnikenheide College (o.a. vanuit gedeeld leiderschap, door verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, door het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid)
 • Weet mensen en teams te verbinden, te inspireren en te motiveren om vanuit het Vision Eye het onderwijs en de organisatie vorm te geven. Je geeft daarin vertrouwen en vraagt om verantwoording.

Selectie-eisen
De adjunct-directeur

 • Is onderwijskundig onderlegd.
 • Kan met open blik werken vanuit de kernwaarden en vanuit afspraken.
 • Heeft aantoonbaar ervaring met strategische beleidsontwikkeling en – implementatie op het gebied van onderwijsontwikkeling en - vernieuwing.
 • Heeft een sterke pedagogische (ontwikkelingsgerichte) visie.
 • Houdt grote lijnen in het oog en werkt planmatig.
 • Is stevig en koersvast bij onrust vanuit verbinding.
 • Is resultaatgericht en vertraagt soms om later te kunnen versnellen.
 • Is organisatorisch sterk en kan prioriteren.
 • Is gericht op samenwerking binnen en buiten de school.
 • Kan het Munnikenheide College laten schitteren.
 • Is proactief, energiek en positief.
 • Is coachend en inspirerend en geeft van nature ruimte binnen gestelde kaders.
 • Is ontwikkelingsgericht en stelt van zowel medewerkers als leerlingen het leren centraal.
 • Weet mensen te verbinden en te motiveren en vraagt om verantwoording.
 • Is open, transparant, benaderbaar en zichtbaar.
 • Is communicatief verbindend en sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Is integer en (zelf)reflecterend.

Selectie-eisen
De adjunct-directeur

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en volgt deze actief.
 • Heeft visie op het onderwijs passend bij het Munnikenheide College.
 • Heeft affiniteit met het vmbo en haar leerlingen.
 • Heeft leidinggevende ervaring met name op het gebied van (onderwijskundig) veranderen.
 • Wil zich voor langere tijd verbinden aan het Munnikenheide College.

Selectiewensen
De adjunct-directeur heeft

 • Bij voorkeur een pedagogische of didactische opleiding e/o achtergrond.
 • Binding met de regio.

Competentieprofiel

Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren is voor de te werven adjunct-directeur onderstaand competentieprofiel van kracht.

1. Strategische visie

Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

2. Sturen

Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

3. Ontwikkelen van anderen

Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling.

4. Opbouwen en onderhouden van relaties

Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

5. Oordeelsvorming

Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven.

Belangrijke informatie

23 of 30 mei, 7 of 14 juni   Kennismakinggesprek met adviseur Beteor

20 juni                                Voorselectiegesprekken/speeddate

21-23 juni                           Online-assessment (LeiderschapSelector)

24 juni                                Terugkoppeling online-assessment (telefonisch)

1 juli                                    Eerste sollicitatieronde

2 juli                                    Tweede sollicitatieronde

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust naar Anne-Marie Anthonissen: anne.marie.anthonissen@beteor.nl, 06 - 26 42 18 72

Solliciteren kan via de volgende link: https://beteor.nl/vacatures/adjunct-directeur-etten-leur/

In het kort
Vragen? Neem contact op met:
Al in dienst bij OMO? Solliciteer dan via Selfservice

Kom ook werken bij OMO

... want werken bij OMO maakt meer mogelijk!

Icon Coggle Person
Een uniek carrièreperspectief waarin je ambities kunt waarmaken
Icon Badge
Keuze uit diversiteit aan onderwijsvormen en typen scholen
Icon Growth
Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Icon Future
Meewerken aan toekomstgericht onderwijs
Meer vacatures Arbeidsvoorwaarden