Img Hero Vacatures 01
Img Hero Vacatures 02
Img Hero Vacatures 03

docent Bovenschoolse Voorziening

Solliciteren Je kan nog reageren tot 22-06-2024
Omschrijving vacature

docent Bovenschoolse Voorziening - 0.6 FTE - Regulier tijdelijk

Vakgebied: Docent overige vakken
Locatie: Scholengemeenschap Tongerlo - Roosendaal
Omvang: 0.6 FTE
Dienstverband: Regulier tijdelijk
Startdatum: 01-08-2024

De Bovenschoolse Voorziening is een kleinschalige interne voorziening van de scholen voor voortgezet onderwijs uit de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. De BSVZ biedt leerlingen van deze scholen een traject aan als zij vast (dreigen te) lopen binnen de school van inschrijving. Middels een kortdurend traject ga je samen met de leerling, ouders, eventueel betrokken hulpverlening en de school van inschrijving werken aan doelen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen zodat de leerling na een periode van 16 tot 21 lesweken waarin we in symbiose met de school van inschrijving werken weer terug in kan stromen binnen het reguliere onderwijsproces.

Om goed vorm te kunnen geven aan deze trajecten sta je tijdens de lestijden in de klas (08.30u-14.00u) en ben je daarna bezig met het aanvragen en voorbereiden van onderwijsprogramma’s, het informeren van alle betrokken partijen over de voortgang en ontwikkeling van de leerling en het eventueel aanpassen van de persoonlijke ontwikkeldoelen om tot een goed advies te komen waardoor de leerling na het traject kansenrijk de schoolloopbaan kan vervolgen.

Door vertrek van onze collega ontstaat met ingang van 1 augustus 2024 ruimte voor een docent (0,6fte/24 uur). Wij zijn op zoek naar een collega die;

  • In zeer nauwe samenspraak met de school van inschrijving het onderwijsprogramma voor de leerling uitzet, de voortgang bewaakt en de leerling individueel en in groepsverband begeleidt;
  • Breed inzetbaar is, in een breed spectrum van vakken begeleiding en ondersteuning kan bieden; de weg weet naar en in staat is snel en degelijk advies in te winnen over vakspecifieke zaken waar de eigen kennis te kort schiet;
  • Een groot hart heeft voor leerlingen en in staat is hen de structuur en begeleiding te bieden die zij nodig hebben binnen de pedagogische en didactische kaders van de BSVZ;
  • Een teamspeler is die samen met de andere medewerkers in een klein multidisciplinair team  de begeleiding van de leerlingen en de afstemming met ouders, school en jeugdhulpverlening vormgeeft;
  • Kan werken in een dynamische omgeving en makkelijk kan schakelen tussen leerlingen met diverse hulpvragen;
  • Proactief en flexibel handelt;
  • Beschikt over een lesbevoegdheid door PABO of 2de graad lerarenopleiding;
  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO OMO (passend salaris in functieschaal LB);

Reageren kan tot vrijdag 21 juni 2024. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de BSVZ, Sylvia Schoonen;  S.Schoonen@bsvz.nl, telefoonnummer 06- 122 246 81

In het kort
Vragen? Neem contact op met:
Al in dienst bij OMO? Solliciteer dan via Selfservice

Kom ook werken bij OMO

... want werken bij OMO maakt meer mogelijk!

Icon Coggle Person
Een uniek carrièreperspectief waarin je ambities kunt waarmaken
Icon Badge
Keuze uit diversiteit aan onderwijsvormen en typen scholen
Icon Growth
Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Icon Future
Meewerken aan toekomstgericht onderwijs
Meer vacatures Arbeidsvoorwaarden