Img Hero Vacatures 01
Img Hero Vacatures 02
Img Hero Vacatures 03

Roostermaker

Solliciteren Je kan nog reageren tot 19-06-2024
Omschrijving vacature

Roostermaker - 0,3 FTE - Regulier tijdelijk

Vakgebied: Ondersteunende functies
Locatie: OMO Scholengroep Helmond Dr. Knippenbergcollege - Helmond
Omvang: 0,3 FTE
Dienstverband: Regulier tijdelijk
Startdatum: 01-08-2024

Profiel van de school
Dr. Knippenbergcollege is een school voor mavo-havo-vwo. Een school met zo’n 1600 leerlingen en 175 medewerkers. Onze school kent een brede doelgroep en onderscheidt zich door ruim aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Naast het behalen van een diploma, is er voor leerlingen veel te kiezen om zich bij aan te sluiten of in te ontwikkelen. Onze school maakt werk van contextrijk onderwijs. ‘Dr. Knippenbergcollege, meer dan een school.’

Wat ga je doen?
De werkzaamheden bestaan uit:
•    verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen;
•    diverse roosters maken zoals het toetsrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging van docenten, het rooster tijdens excursies, themadagen e.d.;
•    docenten en leerlingen tijdig informeren over roosters en roosterwijzigingen en aanvullende informatie verstrekken;
•    overzichten van alle roosteractiviteiten produceren.
Hiervoor is het van belang dat u bekend bent met de cyclus die een VO-school gedurende een schooljaar doorloopt en met software van Zermelo en Magister.

We zien graag:
Binnen de OMO Scholengroep Helmond draagt iedere medewerker vanuit de kernwaarden bij aan het (pedagogische) klimaat binnen de school en daarmee aan de positieve ontwikkeling van onze leerlingen én collega’s. Daarnaast vragen wij het volgende:
•    relevante kennis en ervaring als roostermaker met Zermelo en Magister binnen een VO-school;
•    inzicht in de organisatie van het onderwijs;
•    kennis van beheer procedures;
•    vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
•    Nauwkeurig kunnen werken;
•    Je goed kunnen uitdrukken zowel mondeling en schriftelijk.

Wat bieden wij? 
•    Een praktische taakstelling met ontplooiingskansen;
•    een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
•    creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
•    roostermaker (schaal 8), salariëring volgens de cao VO - deel 1.

Interesse?
Solliciteren is uitsluitend mogelijk via het OMO sollicitatieportaal. Om te solliciteren klik je op de knop ‘Solliciteren’ en volg je de instructies op de pagina. Je kunt reageren tot en met 18 juni 2024.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Freddy Janse (leidinggevende). Hij is te bereiken per mail op  of op telefoonnummer 0492 – 79 20 79.

Meer over het Dr. Knippenbergcollege 
Wat ons op ‘de Knip’ bindt is de passie die we voelen voor ons vak en de omgang met onze leerlingen. Ons pedagogisch klimaat is een sterk fundament waar we met elkaar op kunnen bouwen. In ons prachtig moderne gebouw kijken we met een hedendaagse blik naar onderwijs. Zo geven we lessen van 80-minuten, staan leerdoelen in de lessen centraal en kunnen onze leerlingen een klein deel van hun lesrooster zelf plannen door flexlessen van 40-minuten uit te kiezen. Ook hebben we Domeinonderwijs en de praktische component op de mavo op de kaart gezet. 
Al onze leerlingen hebben een eigen leercoach die meekijkt en feedback geeft. Mocht een leerling in zijn of haar schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben, dan kunnen we rekenen op de expertise van een sterk ondersteuningsteam.  
Leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling als kritisch denkend burger, daar leveren we graag een bijdrage aan. Dat doen we met onze lessen en dat bereiken we door aandacht te hebben voor groei; ook wel talentontwikkeling. Drie talentgebieden lopen als een rode draad door de schoolloopbaan van de leerling. 
•    Talentgebied vorm en media, waar creativiteit een belangrijke rol speelt om onze leerlingen voor te bereiden op een wereld waarin media een belangrijke rol spelen. Inspirerende materialen en werkruimtes maken het werkplezier en niveau van werken bij dit vak hoog. 
•    Talentgebied technologie staat prominent op de kaart op onze school, we zijn de school in Helmond voor onderwijs in techniek en technologie. We bieden voortdurend samen met het bedrijfsleven uitdagende projecten. 
•    Talentgebied sport, we zijn een topsportvriendelijke school die de lessen en sport goed op elkaar afstemt. Onze samenwerking met de jeugdopleiding van Helmond Sport is een voorbeeld hiervan.

Elke leerling heeft een eigen device en daarmee is voor elke vakdocent de mogelijkheid om het onderwijs te verrijken met een digitale component. 
Voor de persoonsvorming en socialisatie vinden we het belangrijk dat onze leerlingen elkaar én ons, ook buiten de lessen om ontmoeten. We maken daarom werk van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Vakgebied: Roostermaker
Locatie: Helmond
Salarisschaal: Schaal 8, salariëring conform cao VO – deel 1
Omvang: 0,3 fte
Dienstverband: regulier tijdelijk met uitzicht op vast
Startdatum: aanvang schooljaar 2024-2025

In het kort
Vragen? Neem contact op met:
Al in dienst bij OMO? Solliciteer dan via Selfservice

Kom ook werken bij OMO

... want werken bij OMO maakt meer mogelijk!

Icon Coggle Person
Een uniek carrièreperspectief waarin je ambities kunt waarmaken
Icon Badge
Keuze uit diversiteit aan onderwijsvormen en typen scholen
Icon Growth
Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Icon Future
Meewerken aan toekomstgericht onderwijs
Meer vacatures Arbeidsvoorwaarden